Προβολή Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Photokipia

Προβολή Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Photokipia

Προβολή των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Photokipia στη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση του ΑΠΘ με τίτλο “Προβολή Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης“.

Δείτε το ηλεκτρονικό τεύχος εδώ (σελίδα 20 του τεύχους) ή κατεβάστε το αρχείο από εδώ.

 

Co – financed by the European Union and Greek national funds through the Operational Programme “Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation”, under the call “RESEARCH-CREATE-INNOVATE” (project code: Τ1ΕΔΚ-01701)